ယူနက္စကိုကေပးတဲ့ ကမာၻ႕အျမင့္ဆံုး တီထြင္ဆန္းသစ္မႈဆု ရရိွထားသူ မလွလွ၀င္း (သို႕မဟုတ္) ျမန္မာ့ပညာေရးက႑အတြက္ လင္းလက္ေနမယ့္ၾကယ္တစ္ပြင့္